Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-04-2002 t/m 28-05-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel 77m

Informatie geldend op 01-04-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

    Verwijzingen naar Titel VIII A

    Terug naar begin van de pagina