Grondwet

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 46

Informatie geldend op 21-12-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Financiën
 3. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 4. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 5. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
 6. Besluit over taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast
 7. Besluit taakverdeling Minister en Staatsecretaris OCW
 8. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017
 9. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 10. Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 11. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 12. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën
 13. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 14. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 15. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken
 16. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (dec. 2012)
 17. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2012)
 18. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2015)
 19. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en tot intrekking besluit van 27 oktober 2017
 20. Besluit vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister
 21. EZ-intrekkingsregeling 2005
 22. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 23. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 24. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Grondwet
  Artikel 82
Terug naar begin van de pagina