Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Vijfde afdeling

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 147

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Tweede titel

  Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

  (geldig op 01-10-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  01-09-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Alg. 1
  01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 14-12-2001 Stb. 2001, 623
  Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621

  Opmerkingen

  1. De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  Terug naar begin van de pagina