Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 112

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Tweede titel

  Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059
  01-09-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Inwtr. 1
  01-03-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 25-01-2017 Stb. 2017, 16 Alg. 2, Inwtr. 3
  01-01-2011 Vervallen 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
  15-10-2005 Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484 Alg. 4
  01-01-2002 Vernummerd-wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 5
  Vernummerd-wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  30-12-1991 Nieuw 31-01-1991 Stb. 1991, 50 19976 28-05-1991 Stb. 1991, 234
  01-04-1988 Vervallen 03-12-1987 Stb. 1987, 590 10377 07-01-1988 Stb. 1988, 8
  01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 18 10-04-1838 Stb. 1838, 12

  Opmerkingen

  1. Treedt in werking voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, waarin partijen niet in persoon kunnen procederen en met uitzondering van procedures die worden ingesteld op grond van de artikelen 254, 438, tweede tot en met vijfde lid, 486, eerste lid, 613, 642q, 771 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 27 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 122 van de Faillissementswet en de Onteigeningswet.1)

  2. De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

  3. Treedt uitsluitend in werking voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de Hoge Raad.3)

  4. Artikel XIII van Stb. 2005/455 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)

  5. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.5)

  Terug naar begin van de pagina