Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 98

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Tweede titel

  Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  Vervallen 19-05-2011
  samen met
  12-07-2012
  Stb. 2011, 255
  samen met
  Stb. 2012, 313
  32021
  samen met
  32891
  Alg. 1
  01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
  01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 2
  Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  24-12-1999 Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 554 26524 02-12-1999 Stb. 1999, 554
  01-01-1992 Wijziging 07-05-1986
  samen met
  31-01-1991
  Stb. 1986, 295
  samen met
  Stb. 1991, 50
  16593
  samen met
  19976
  20-02-1990 Stb. 1990, 90
  01-07-1979 Wijziging 21-06-1979 Stb. 1979, 330 14249 21-06-1979 Stb. 1979, 331
  01-05-1971 Wijziging 28-01-1971 Stb. 1971, 44 8875 28-01-1971 Stb. 1971, 44
  01-11-1938 Wijziging 31-05-1937 Stb. 1937, 205 19 23-09-1938 Stb. 1938, 285
  01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 18 10-04-1838 Stb. 1838, 12

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/313.
   Artikel XXII, eerste lid, van Stb. 2011/255 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.2)

  Terug naar begin van de pagina