Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 97

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 98, 1019q

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Tweede titel

  Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 Alg. 1
  01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 2
  Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  01-01-1993 Wijziging 01-07-1992 Stb. 1992, 373 21881 01-10-1992 Stb. 1992, 530
  30-12-1991 Nieuw 31-01-1991 Stb. 1991, 50 19976 28-05-1991 Stb. 1991, 234
  01-01-1971 Vervallen 24-12-1970 Stb. 1970, 612 10709 21-05-1971 Stb. 1971, 355
  25-01-1969 Wijziging 08-01-1969 Stb. 1969, 6 9639 08-01-1969 Stb. 1969, 6
  01-01-1966 Vervallen 02-12-1965 Stb. 1965, 527 7172 15-12-1965 Stb. 1965, 558
  Nieuw 02-12-1965 Stb. 1965, 527 7172 15-12-1965 Stb. 1965, 558
  18-07-1893 Wijziging 22-06-1893 Stb. 1893, 93 22-06-1893 Stb. 1893, 93
  01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 18 10-04-1838 Stb. 1838, 12

  Opmerkingen

  1. De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.2)

  Terug naar begin van de pagina