Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Zesde afdeeling

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 771

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  01-01-2002 Vernummerd-wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 1
  Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  15-07-2001 Wijziging 26-01-2001 Stb. 2001, 70 22775 04-07-2001 Stb. 2001, 327
  01-01-1992 Wijziging 07-05-1986
  samen met
  03-12-1991
  Stb. 1986, 295
  samen met
  Stb. 1991, 602
  16593 20-02-1990 Stb. 1990, 90
  01-04-1988 Wijziging 03-12-1987 Stb. 1987, 590 10377 07-01-1988 Stb. 1988, 8
  01-08-1879 Wijziging 23-04-1879 Stb. 1879, 75 23-04-1879 Stb. 1879, 75
  01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 14 10-04-1838 Stb. 1838, 12

  Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.1)

  Terug naar begin van de pagina