Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-09-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 80c
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 3, 9, 815

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  01-05-2006 Wijziging 16-02-2006 Stb. 2006, 123 29980 07-04-2006 Stb. 2006, 193 Alg. 1
  01-01-2003 Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558 Alg. 3, Inwtr. 4
  Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558 Alg. 2
  01-01-2002 Vernummerd-wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 5
  Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
  01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
  01-10-1996 Wijziging 26-01-1995
  samen met
  24-05-1995
  Stb. 1995, 71
  samen met
  Stb. 1995, 283
  23814 12-09-1996 Stb. 1996, 472
  01-01-1992 Wijziging 18-06-1987
  samen met
  03-12-1991
  Stb. 1987, 327
  samen met
  Stb. 1991, 603
  16983 20-02-1990 Stb. 1990, 90
  01-01-1992 Wijziging 07-05-1986 Stb. 1986, 295 16593 20-02-1990 Stb. 1990, 90
  01-04-1991 Wijziging 02-04-1991 Stb. 1991, 199 17-04-1991 Stb. 1991, 200
  Wijziging 23-05-1990 Stb. 1990, 379 19979 04-03-1991 Stb. 1991, 100
  01-01-1986 Wijziging 21-05-1981 Stb. 1981, 337 15442 07-11-1985 Stb. 1985, 585
  01-10-1985 Wijziging 03-07-1985 Stb. 1985, 384 18052 02-08-1985 Stb. 1985, 450
  01-01-1983 Wijziging 14-05-1980 Stb. 1980, 233 15943 09-12-1982 Stb. 1982, 675
  08-07-1981 Wijziging 07-05-1981 Stb. 1981, 330 16032 07-05-1981 Stb. 1981, 330
  29-07-1972 Wijziging 05-07-1972 Stb. 1972, 391 11804 07-07-1972 Stb. 1972, 392
  29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
  01-01-1970 Wijziging 03-04-1967 Stb. 1969, 167 8436 04-06-1969 Stb. 1969, 259
  01-01-1957 Wijziging 14-06-1956 Stb. 1956, 343 1430 13-07-1956 Stb. 1956, 413
  16-04-1953 Wijziging 18-03-1953 Stb. 1953, 122 18-03-1953 Stb. 1953, 122
  01-09-1948 Wijziging 10-07-1947 Stb. 1947, H 232 25 24-07-1948 Stb. 1948, I 343
  01-01-1935 Wijziging 02-07-1934 Stb. 1934, 347 02-07-1934 Stb. 1934, 347
  14-06-1927 Wijziging 13-05-1927 Stb. 1927, 155 13-05-1927 Stb. 1927, 155
  01-02-1909 Wijziging 13-07-1907 Stb. 1907, 193 21-10-1908 Stb. 1908, 324
  01-01-1897 Wijziging 07-07-1896 Stb. 1896, 103 31-07-1896 Stb. 1896, 146
  18-07-1893 Wijziging 22-06-1893 Stb. 1893, 93 22-06-1893 Stb. 1893, 93
  01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 14 10-04-1838 Stb. 1838, 12

  Opmerkingen

  1. Artikel 30, eerste lid, van Stb. 2006/123 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. [De wijziging kan niet worden doorgevoerd.
   De artikelen 68a tot en met 75 en 79 tot en met 81 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op onderhavige wijzigingen.]2)

  3. [De wijziging kan niet worden doorgevoerd.
   De artikelen 68a tot en met 75 en 79 tot en met 81 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op onderhavige wijzigingen.
   Tekstplaatsing met aanpassing van de in de regeling genoemde nummering.]3)

  4. [De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van de tekstplaatsing.]4)

  5. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.5)

  Terug naar begin van de pagina