Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-09-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 290

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2019)

  Opmerking

  Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.
  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  Aanhangig 35498
  01-09-2017 Vernummerd-wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Alg. 1
  01-11-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726 Alg. 2
  01-08-2004 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 345 29276 06-07-2004 Stb. 2004, 346 Inwtr. 3
  01-01-2002 Vernummerd-wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 4
  Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 14 10-04-1838 Stb. 1838, 12

  Opmerkingen

  1. De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.
   Voorheen art. 29.1)

  2. Door Stb. 2016/288 vernummerd tot art. 29.2)

  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)

  4. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)

  Terug naar begin van de pagina