Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 23-10-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 30c

Informatie geldend op 23-10-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

boek

    Terug naar begin van de pagina