Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 23-10-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30a

Informatie geldend op 23-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Onteigeningswet
    Artikel: 53
  2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikelen: 30i, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 125, 146, 407, 1077

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

boek

    Terug naar begin van de pagina