Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
Kruimelpad

Wet- en regelgeving

Instellingen (nu: volledige regeling), opent een nieuw venster

Geselecteerde elementen (1)

Geldend op 06-05-2012


 • Burgerlijk Wetboek Boek 1


 • [ Onbenoemd ]


  Boek 1 Personen- en familierecht


  Titel 4 Burgerlijke stand


  Afdeling 2 De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan

 • Artikel 17a

  • 1. De registers van de burgerlijke stand worden in het gemeentehuis bewaard totdat zij naar een gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet 1995 (Stb. 276) worden overgebracht.

  • 2. De overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de in het gemeentehuis berustende registers van geboorten, van huwelijken dan wel geregistreerde partnerschappen en van overlijden vindt eerst plaats onderscheidenlijk honderd jaar, vijfenzeventig jaar en vijftig jaar na de afsluiting van deze registers.