Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Kies een soort regeling

Kies een soort regeling

U kunt hieronder één, meerdere of alle soorten regelingen aanvinken. Tevens kunt u een selectie naar verantwoordelijke organisatie maken. Via [Startinstellingen opslaan] kunt u een door u gemaakte selectie als standaardselectie opslaan.

   • Van de ministeries:
    Selecteer
   • Van de ZBO's:
    Selecteer
   • Van de organisaties:
    Selecteer

 • Door dit aan te vinken, zoekt u alleen binnen de voormalige Antilliaanse regelgeving die is overgenomen door Nederland.
Zoek op woord of zinsdeel

Zoek op woord of zinsdeel

U kunt hier zoeken op een of meer woorden die voorkomen in de titel of in de tekst. Wanneer u 'Exact zoeken' uitvinkt, dan zoekt u ook op spellingsvarianten en woordsamenstellingen, e.d.

U zoekt hier op woord(en) in de citeertitel en het opschrift van de regelingen. U kunt ook populaire benamingen invoeren, zoals 'Flexwet'. Wilt u zoeken op de afkorting of op de volledige regelingtitel vink dan het betreffende vakje aan.

U zoekt hier op woord(en) in de volledige tekst van de regelingen.

U kunt hier onderdelen van de tekst selecteren om binnen te zoeken.

Selecteer onderdelen

U kunt zoeken op alle voorkomende artikelnummers, zoals “1”, “1.1”, “1:1”.

Als u zoekt op de wetsfamilie van een regeling, wordt de zoekopdracht beperkt tot de ingevulde regeling met zijn gedelegeerde en gesubdelegeerde regelingen. Geldt niet voor verdragen.

Zoek op datum

Zoek op datum

U kunt zoeken in de regelingen zoals geldend op de datum vandaag (standaard), of een eerdere datum. Regelingen die materieel zijn uitgewerkt worden standaard niet doorzocht, tenzij u het vakje aanvinkt.

 • Regelingen die niet zijn ingetrokken of vervallen maar feitelijk geen werking meer hebben, worden standaard niet doorzocht. Wilt u dit wel, vink dan dit vakje aan.
 • Zoeken op datum ondertekening is niet mogelijk bij verdragen.
 • Zoeken op datum totstandkoming is alleen mogelijk bij verdragen.
Zoek op publicatie / thema

Zoek op publicatie / thema

U zoekt hier op de publicatiebron van zowel de oorspronkelijke versie van de regeling als de wijzigingen daarin.

Hier kunt u een of meerdere overheidsthema’s selecteren waarbinnen u wilt gaan zoeken.

Selecteer Overheidsthema's

Hier kunt u een of meerdere rechtsgebieden selecteren waarbinnen u wilt gaan zoeken.

Selecteer rechtsgebieden

Hier kunt u een of meerdere verdragsthema’s selecteren waarbinnen u wilt gaan zoeken.

Selecteer een thema
Zoek op nummer

Zoek op nummer

U zoekt hier op de identifier van een in wetten.overheid.nl opgenomen regeling.

U zoekt hier op het dossiernummer van de Kamerstukken behorend bij zowel de oorspronkelijke versie van de regeling als de wijzigingen daarin.

U zoek hier op het (departementaal) kenmerk van de regeling.

U zoekt hier op de juriconnect-identifier van een in wetten.overheid.nl opgenomen regeling(selement).

Zoekformulier knoppen

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.