Europese richtlijn of verordening

Via deze link kunt u meer informatie krijgen over de Europese richtlijn of verordening waarnaar in de tekst van de regeling verwezen wordt, inclusief de tekst daarvan.

U wordt hiervoor doorgeleid naar EUR-Lex, de online databank van de Europese Unie waarin de Europese wetgeving is opgenomen.