Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

Wetstechnische informatie voor 16-2-b Toelichting ad artikel 16, tweede lid, aanhef en onder b


Informatie geldend op 22-11-2011


Regelgeving die op dit circulaire divisie is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit circulaire divisie als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit circulaire divisie

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit circulaire divisie deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van circulaire divisie

(geldig op 07-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

13-07-2008

 

Vernummerd-wijziging

29-05-2008

Stcrt. 2008, 132

INDUIT08-2145(AUB)

29-05-2008

Stcrt. 2008, 132