Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende [...] modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934, Monaco, 18-11-1961[Regeling vervallen per 13-12-2011.]

Geldend van 13-12-2011 t/m heden

Aanvullende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934

Authentiek : FR

Acte additionnel à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 [Vervallen per 13-12-2011]

Article premier [Vervallen per 13-12-2011]

Article 2 [Vervallen per 13-12-2011]

Article 3 [Vervallen per 13-12-2011]

Article 4 [Vervallen per 13-12-2011]

Article 5 [Vervallen per 13-12-2011]

Article 6 [Vervallen per 13-12-2011]

Article 7 [Vervallen per 13-12-2011]

Article 8 [Vervallen per 13-12-2011]

Vertaling : NL

Aanvullende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 13-12-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 13-12-2011]