Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Strafhof betreffende [...] die Partij zijn te 's-Gravenhage op 24 - 25 juni 2015, 's-Gravenhage, 12-06-2015[Regeling vervallen per 12-06-2016.]

Geldend van 12-06-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Strafhof betreffende afspraken voor de voortzetting van de 13e zitting van de Vergadering van Staten die Partij zijn te 's-Gravenhage op 24 - 25 juni 2015

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Criminal Court regarding arrangements for the resumption of the 13th Session of the Assembly of States Parties in The Hague on 24th – 25th June 2015 [Vervallen per 12-06-2016]

Article 1. Scope and Purpose [Vervallen per 12-06-2016]

Article 2. Facilities and Services [Vervallen per 12-06-2016]

Article 3. Participation in the Resumed Thirteenth Session of the ASP [Vervallen per 12-06-2016]

Article 4. Security and Access [Vervallen per 12-06-2016]

Article 5. Costs [Vervallen per 12-06-2016]

Article 6. Visas [Vervallen per 12-06-2016]

Article 7. Channel of communication [Vervallen per 12-06-2016]

Article 8. Final Provisions [Vervallen per 12-06-2016]