Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve [...] tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, Belgrado, 22-02-1982[Regeling vervallen per 31-12-2005.]

Geldend van 31-12-2005 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Authentiek : EN

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital [Vervallen per 31-12-2005]

Article 1. Personal Scope [Vervallen per 31-12-2005]

Article 2. Taxes covered [Vervallen per 31-12-2005]

Article 3. General Definitions [Vervallen per 31-12-2005]

Article 4. Fiscal Domicile [Vervallen per 31-12-2005]

Article 5. Permanent establishment [Vervallen per 31-12-2005]

Article 6. Income from immovable property [Vervallen per 31-12-2005]

Article 7. Business profits [Vervallen per 31-12-2005]

Article 8. Shipping, inland waterways transport and air transport [Vervallen per 31-12-2005]

Article 9. Associated enterprises [Vervallen per 31-12-2005]

Article 10. Dividends [Vervallen per 31-12-2005]

Article 11. Interest [Vervallen per 31-12-2005]

Article 12. Royalties [Vervallen per 31-12-2005]

Article 13. Capital gains [Vervallen per 31-12-2005]

Article 14. Independent personal services [Vervallen per 31-12-2005]

Article 15. Dependent personal services [Vervallen per 31-12-2005]

Article 16. Directors' fees and remuneration derived from work on joint business boards [Vervallen per 31-12-2005]

Article 17. Artistes and athletes [Vervallen per 31-12-2005]

Article 18. Pensions [Vervallen per 31-12-2005]

Article 19. Professors, teachers and researchers [Vervallen per 31-12-2005]

Article 20. Students [Vervallen per 31-12-2005]

Article 21. Other income [Vervallen per 31-12-2005]

Article 22. Capital [Vervallen per 31-12-2005]

Article 23. Elimination of double taxation [Vervallen per 31-12-2005]

Article 24. Non-discrimination [Vervallen per 31-12-2005]

Article 25. Mutual agreement procedure [Vervallen per 31-12-2005]

Article 26. Exchange of Information [Vervallen per 31-12-2005]

Article 27. Diplomatic and consular officials [Vervallen per 31-12-2005]

Article 28. Entry into force [Vervallen per 31-12-2005]

Article 29. Termination [Vervallen per 31-12-2005]

Protocol [Vervallen per 31-12-2005]

I. Ad Article 4 [Vervallen per 31-12-2005]

II. Ad Article 4 [Vervallen per 31-12-2005]

III. Ad Article 6 [Vervallen per 31-12-2005]

IV. Ad Article 8 [Vervallen per 31-12-2005]

V. Ad Articles 10 and 12 [Vervallen per 31-12-2005]

VI. Ad Article II [Vervallen per 31-12-2005]

VII. Ad Article 15 [Vervallen per 31-12-2005]

VIII. Ad Article 16 [Vervallen per 31-12-2005]

IX. Ad Article 18 [Vervallen per 31-12-2005]

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 4. Fiscale woonplaats [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 5. Vaste inrichting [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 10. Dividenden [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 11. Interest [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 12. Royalty 's [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 13. Vermogenswinsten [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 14. Zelfstandige arbeid [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 16. Bestuurders- en commissarissenbeloningen en beloningen verkregen ter zake van bestuurderswerkzaamheden in een gemeenschappelijke onderneming [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 18. Pensioenen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 19. Hoogleraren, andere docenten en onderzoekers [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 20. Studenten [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 21. Overige inkomsten [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 22. Vermogen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 23. Vermijding van dubbele belasting [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 24. Non-discriminatie [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 25. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 26. Uitwisseling van inlichtingen [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 27. Diplomatieke en consulaire ambtenaren [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 28. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 29. Beëindiging [Vervallen per 31-12-2005]

Protocol [Vervallen per 31-12-2005]

I. Ad Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2005]

II. Ad Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2005]

III. Ad Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2005]

IV. Ad Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2005]

V. Ad Artikelen 10 en 12 [Vervallen per 31-12-2005]

VI. Ad Artikel 11 [Vervallen per 31-12-2005]

VII. Ad Artikel 15 [Vervallen per 31-12-2005]

VIII. Ad Artikel 16 [Vervallen per 31-12-2005]

IX. Ad Artikel 18 [Vervallen per 31-12-2005]