Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese [...] van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, Brussel, 18-06-2012[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 18-06-2012.]

Geldend van 18-06-2012 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [Wordt voorlopig toegepast per 18-06-2012]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten” genoemd, en

de Europese Gemeenschap,

hierna „de Gemeenschap” genoemd,

vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

enerzijds, en

het Koninkrijk Marokko,

hierna „Marokko” genoemd,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie en derhalve ook tot de Gemeenschap op 1 januari 2007,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 18-06-2012]

De Republiek Bulgarije en Roemenië zijn partij bij de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (hierna „de overeenkomst” genoemd).

Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 18-06-2012]

[Red: Wijzigt de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 12 december 2006.]

Artikel 3 [Wordt voorlopig toegepast per 18-06-2012]

De teksten van de overeenkomst in het Bulgaars en het Roemeens, die als bijlage bij dit protocol zijn gevoegd, zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen.

Artikel 4 [Wordt voorlopig toegepast per 18-06-2012]

  • 1 Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op dezelfde datum als de overeenkomst. Indien dit protocol echter na de inwerkingtreding van de overeenkomst door de overeenkomstsluitende partijen zou worden goedgekeurd, treedt het overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de overeenkomst in werking op de dag waarop de partijen elkaar hebben medegedeeld dat zij hun interne goedkeuringsprocedures hebben voltooid.

  • 2 Dit protocol wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening door de partijen.

Artikel 5 [Wordt voorlopig toegepast per 18-06-2012]

Dit protocol is opgesteld te Brussel, op 18 juni 2012, in tweevoud, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Tsjechische, Zweedse en Arabische taal, waarbij elk van deze teksten authentiek is.