Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden [...] Plants" te Petten, Nederland, van 3 tot 5 december 2012, Wenen, 23-08-2012[Regeling vervallen per 23-08-2013.]

Geldend van 23-08-2013 t/m heden

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de gezamenlijke IAEA-JRC/EC technische bijeenkomst over "Assessment of Safety of Operating Nuclear Power Plants" te Petten, Nederland, van 3 tot 5 december 2012

Authentiek : EN

Nr. I [Vervallen per 23-08-2013]

Annex A. List of Member States and Organizations to be Invited [Vervallen per 23-08-2013]

Annex B. List of Facilities and Recourses to be Provided by the Government Free of Charge Joint IAEA-JRC/EC Technical Meeting on Assessment of Safety of Operating Nuclear Power Plants [Vervallen per 23-08-2013]

1. Premises [Vervallen per 23-08-2013]

2. Equipment [Vervallen per 23-08-2013]

3. Personnel [Vervallen per 23-08-2013]

Nr. II [Vervallen per 23-08-2013]