Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden, 's-Gravenhage, 05-07-1996[Regeling vervallen per 01-06-2016.]

Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Panama for Air Services between and beyond their respective Territories [Vervallen per 01-06-2016]

Article 1. Definitions [Vervallen per 01-06-2016]

Article 2. Grant of Rights [Vervallen per 01-06-2016]

Article 3. Change of Aircraft [Vervallen per 01-06-2016]

Article 4. Designation and Authorization [Vervallen per 01-06-2016]

Article 5. Revocation and Suspension of Authorization [Vervallen per 01-06-2016]

Article 6. Tariffs [Vervallen per 01-06-2016]

Article 7. Commercial Activities [Vervallen per 01-06-2016]

Article 8. Fair Competition [Vervallen per 01-06-2016]

Article 9. Timetable [Vervallen per 01-06-2016]

Article 10. Taxes, Customs and Charges [Vervallen per 01-06-2016]

Article 11. Transfer of Funds [Vervallen per 01-06-2016]

Article 12. Application of Laws, Regulations and Procedures [Vervallen per 01-06-2016]

Article 13. Recognition of Certificates and Licences [Vervallen per 01-06-2016]

Article 14. Aviation Security [Vervallen per 01-06-2016]

Article 15. Computer Reservation System [Vervallen per 01-06-2016]

Article 16. Consultation and Amendment [Vervallen per 01-06-2016]

Article 17. Settlement of Disputes [Vervallen per 01-06-2016]

Article 18. Termination [Vervallen per 01-06-2016]

Article 19. Registration with ICAO [Vervallen per 01-06-2016]

Article 20. Applicability of Multilateral Agreements [Vervallen per 01-06-2016]

Article 21. Applicability [Vervallen per 01-06-2016]

Article 22. Entry into Force [Vervallen per 01-06-2016]

Annex to the Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Panama. [Vervallen per 01-06-2016]

Vertaling : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 2. Verlening van rechten [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 3. Verandering van luchtvaartuig [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 4. Aanwijzing en verlening van vergunningen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 5. Intrekking of opschorting van vergunningen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 6. Tarieven [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 7. Commerciële activiteiten [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 8. Eerlijke concurrentie [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 9. Dienstregeling [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 10. Belastingen, douanerechten en heffingen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 11. Overmaking van gelden [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 12. Toepassing van wetten, voorschriften en procedures [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 13. Erkenning van bewijzen en vergunningen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 14. Veiligheid van de luchtvaart [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 15. Geautomatiseerde boekingssystemen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 16. Overleg en wijziging [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 17. Regeling van geschillen [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 18. Beëindiging [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 19. Registratie bij de ICAO [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 20. Toepasselijkheid van multilaterale overeenkomsten [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 21. Werkingssfeer [Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 22. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-06-2016]

Bijlage bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten [Vervallen per 01-06-2016]