Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden [...] Performed in 2011-2012”, 21-25 mei 2012 te Delft, Nederland, Wenen, 18-04-2012[Regeling vervallen per 18-04-2013.]

Geldend van 18-04-2013 t/m heden

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop betreffende „Intercomparison Feedback of Neutron Activation Analysis Proficiency Tests Performed in 2011-2012”, 21-25 mei 2012 te Delft, Nederland

Authentiek : EN

Nr. I [Vervallen per 18-04-2013]

Annex A. List of Member States to be Invited [Vervallen per 18-04-2013]

Regional Workshop on Intercomparison Feedback of Neutron Activation Analysis Proficiency Tests Performed in 2011-2012

Annex B. Proposed Arrangements [Vervallen per 18-04-2013]

Regional Workshop on Intercomparison Feedback of Neutron Activation Analysis Proficiency Tests Performed in 2011-2012

Nr. II [Vervallen per 18-04-2013]