Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] Lommel tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 30-09-1959

Geldend van 01-10-1959 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Lommel tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. V

AMBASSADE VAN BELGIË

N°. 172/7893

's-Gravenhage, 30 september 1959.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Belgische ministers kunnen instemmen met de aanwijzing, overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 april 1948,

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Lommel (Brug 12), op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd „Lommel-Luyksgestel”.

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Lommel naar Luyksgestel over een lengte van 100 meter aan weerszijden van het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 oktober 1959.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzing kunnen instemmen.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie

de Heer Prof. Dr. J. E. de Quay,

Minister-President,

's-Gravenhage.

Nr. VI

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

No. 137290

's-Gravenhage, 30 september 1959.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 30 september 1959 No. 172/7893 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (Zoals in nr. V)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 oktober 1959.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. DE QUAY

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten-Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.