Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, Kaapstad, 15-03-1971[Regeling vervallen per 28-12-2008.]

Geldend van 28-12-2008 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek van Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen [Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 4. Fiscale woonplaats [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 5. Vaste inrichting [Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 8. Zeevaart en luchtvaart [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 10. Dividenden [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 11. Interest [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 12. Royalty's [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 13. Beperking van de artikelen 10, 11 en 12 [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 14. Vermogenswinsten [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 15. Zelfstandige arbeid [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 16. Niet-zelfstandige arbeid [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 17. Bestuurders- en commissarissenbeloningen [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 18. Artiesten en sportbeoefenaars [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 19. Pensioenen [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 20. Overheidsfuncties [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 21. Professoren en leraren [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 22. Studenten [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 23. Overige inkomsten [Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK IV. WIJZE VAN VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 24 [Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 25. Non-discriminatie [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 26. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 27. Uitwisseling van inlichtingen [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 28. Diplomatieke en consulaire ambtenaren [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 29. Uitvoeringsvoorschriften [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 30. Opschorting van de scheepvaartovereenkomst van 1954 [Vervallen per 28-12-2008]

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 31. Inwerkingtreding [Vervallen per 28-12-2008]

Artikel 32. Beƫindiging [Vervallen per 28-12-2008]

Protocol [Vervallen per 28-12-2008]

I. Ad artikel 4 [Vervallen per 28-12-2008]

II. Ad artikelen 10, 11 en 12 [Vervallen per 28-12-2008]

III. Ad artikel 20 [Vervallen per 28-12-2008]

IV. Ad artikel 24 [Vervallen per 28-12-2008]

V. Ad artikel 27 [Vervallen per 28-12-2008]