Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanhangsel VIII: Algemene Post-Unie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Genève, 25-05-1949

Geldend van 14-05-1952 t/m heden

Aanhangsel VIII: Algemene Post-Unie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties

Authentiek : EN

ANNEX VIII Universal Postal Union

The standard clauses shall apply without modification.

Vertaling : NL

AANHANGSEL VIII Algemene Post-Unie

De standaardbepalingen zullen ongewijzigd van toepassing zijn.