Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag, ondertekend op 7 november 1949, [...] de landen welke Partij zijn bij het Verdrag van Brussel, Brussel, 17-04-1950[Regeling vervallen per 30-06-2011.]

Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag, ondertekend op 7 november 1949, betreffende sociale en medische bijstand verleend door de landen welke Partij zijn bij het Verdrag van Brussel

Authentiek : EN

Supplementary Agreement to give effect to the Convention on Social and Medical Assistance signed on 7th November, 1949 between the Parties to the Brussels Treaty [Vervallen per 30-06-2011]

Article 1 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 2 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 5 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 6 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 10 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 11 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 12 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 13 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 14 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 15 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 16 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 17 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 18 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 19 [Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX I. List of legislative measures regarding assistance referred to in Article 1 [Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX II. List of persons regarded as „nationals or persons treated as nationals” within the meaning of the Convention [Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX III. List of documents recognised as affording proof of residence, referred to in Article 4 [Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX IV (a). Notice of Repatriation [Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX IV (b). Notice of Transit of Indigent Person [Vervallen per 30-06-2011]

ANNEX IV (c). Receipt of Notice of Repatriation [Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag, ondertekend op 7 November 1949, betreffende sociale en medische bijstand verleend door de landen welke Partij zijn bij het Verdrag van Brussel [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 16 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 17 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 18 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 19 [Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE I. Lijst van wettelijke bepalingen betreffende bijstand, als bedoeld in Artikel 1 [Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE II. Lijst van personen die beschouwd worden als „onderdanen en daarmee gelijkgestelde personen” in de zin van het Verdrag [Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE III. Lijst van bewijsstukken voor verblijf als bedoeld in Artikel 4 [Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE IV (a). Kennisgeving van uitleiding [Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE IV (b). Kennisgeving van doorreis van behoeftige personen [Vervallen per 30-06-2011]

BIJLAGE IV (c). Ontvangst van kennisgeving van uitleiding [Vervallen per 30-06-2011]