Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, Parijs, 07-11-1949[Regeling vervallen per 30-06-2011.]

Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel

Authentiek : EN

CONVENTION ON SOCIAL AND MEDICAL ASSISTANCE BETWEEN THE PARTIES TO THE BRUSSELS TREATY [Vervallen per 30-06-2011]

Article 1 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 2 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 5 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 6 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 10 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 11 [Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door de landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 30-06-2011]