Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid [...] ondertekend te 's-Gravenhage op 11 augustus 1954, Londen, 12-06-1956[Regeling vervallen per 01-06-2007.]

Geldend van 01-06-2007 t/m heden

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniƫ en Noord-Ierland, ondertekend te 's-Gravenhage op 11 augustus 1954

Authentiek : NL

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britanniƫ en Noord-Ierland, ondertekend te 's-Gravenhage op 11 augustus 1954 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL I. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL II. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL III. Ziekengeld-, moederschaps- en werkloosheidsuitkeringen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 6 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL IV. Invaliditeitsrenten [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL V. Ouderdoms-, weduwen- en wezenrenten [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 10 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 12 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 13 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 14 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 15 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL VI. Bedrijfsongevallen en beroepsziekten [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL VII. Betaling van uitkeringen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 17 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 19 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 20 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL VIII. Diverse bepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 21 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 01-06-2007]