Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanhangsel XI: Wereld Meteorologische Organisatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, Parijs, 17-04-1951

Geldend van 05-01-1954 t/m heden

Aanhangsel XI: Wereld Meteorologische Organisatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties

Authentiek : EN

ANNEX XI World Meteorological Organization

The standard clauses shall apply without modification.

Vertaling : NL

AANHANGSEL XI Wereld Meteorologische Organisatie

De standaardbepalingen zijn ongewijzigd van toepassing.