Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, Londen, 11-05-1955[Regeling vervallen per 30-06-2011.]

Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf

Authentiek : EN

Agreement on the Status of Western European Union, National Representatives and International Staff [Vervallen per 30-06-2011]

PART I. — GENERAL [Vervallen per 30-06-2011]

Article 1 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 2 [Vervallen per 30-06-2011]

PART II. — THE ORGANISATION [Vervallen per 30-06-2011]

Article 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 5 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 6 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 10 [Vervallen per 30-06-2011]

PART III. — PERMANENT REPRESENTATIVES TO THE ORGANISATION [Vervallen per 30-06-2011]

Article 11 [Vervallen per 30-06-2011]

PART IV. — REPRESENTATIVES TO THE COUNCIL AND ITS SUBSIDIARY BODIES [Vervallen per 30-06-2011]

Article 12 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 13 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 14 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 15 [Vervallen per 30-06-2011]

PART V. — REPRESENTATIVES TO THE ASSEMBLY [Vervallen per 30-06-2011]

Article 16 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 17 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 18 [Vervallen per 30-06-2011]

PART VI. — INTERNATIONAL STAFF AND EXPERTS ON MISSIONS FOR THE ORGANISATION [Vervallen per 30-06-2011]

Article 19 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 20 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 21 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 22 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 23 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 24 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 25 [Vervallen per 30-06-2011]

PART VII. — SETTLEMENT OF DISPUTES [Vervallen per 30-06-2011]

Article 26 [Vervallen per 30-06-2011]

PART VIII. — SUPPLEMENTARY AGREEMENTS [Vervallen per 30-06-2011]

Article 27 [Vervallen per 30-06-2011]

PART IX. — FINAL PROVISIONS [Vervallen per 30-06-2011]

Article 28 [Vervallen per 30-06-2011]

Article 29 [Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL I. — ALGEMEEN [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL II. — DE ORGANISATIE [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 9 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL III. — PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS BIJ DE ORGANISATIE [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL IV. — VERTEGENWOORDIGERS BIJ DE RAAD EN BIJ ZIJN HULPORGANEN [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL V. — VERTEGENWOORDIGERS BIJ DE VERGADERING [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 16 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 17 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 18 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL VI. — INTERNATIONALE STAF EN DESKUNDIGEN UITGEZONDEN VOOR DE ORGANISATIE [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 19 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 20 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 21 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 22 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 23 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 24 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 25 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL VII. — BESLECHTING VAN GESCHILLEN [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 26 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL VIII. — AANVULLENDE VERDRAGEN [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 27 [Vervallen per 30-06-2011]

TITEL IX. — SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 28 [Vervallen per 30-06-2011]

Artikel 29 [Vervallen per 30-06-2011]