Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Eerste Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering, Bonn, 29-03-1951[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2009

Eerste Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering

Authentiek : NL

Eerste Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering [Vervallen per 01-01-2003]

TITEL I. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2003]

TITEL II. Bijzondere bepalingen [Vervallen per 01-01-2003]

HOOFDSTUK 1. ZIEKTEVERZEKERING [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2003]

HOOFDSTUK 2. ONGEVALLENVERZEKERING [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2003]

I. Uitkeringen in geld [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2003]

II. Verstrekkingen in natura [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2003]

HOOFDSTUK 3. RENTENVERZEKERINGEN [Vervallen per 01-01-2003]

A. Vaststelling der uitkeringen [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2003]

B. Betaling der uitkeringen [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2010]

Uitkeringen ingevolge de renten verzekeringen van een der Verdragsluitende Staten worden aan rechthebbenden, verblijvend in de andere Verdragsluitende Staat, uitbetaald door het verbindingsbureau van laatstbedoelde Staat in opdracht van het verbindingsbureau, dat bevoegd is voor het orgaan, dat tot uitkering verplicht is.

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2010]

De administratieve maatregelen, welke nodig zijn voor de uitbetaling van de lopende renten, van de achterstallige renten en van de uitkeringen ineens, worden in gemeenschappelijk overleg tussen de verbindingsbureaux vastgesteld.

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2010]

De volgens artikel 17 uit te betalen bedragen worden maandelijks verrekend. Het verschil, dat hierna ten laste blijft van de gezamenlijke sociale verzekeringsorganen van een van beide Verdragsluitende Staten, wordt overeenkomstig de bepalingen van de Nederlands-Duitse betalingsovereenkomst maandelijks vereffend.

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2010]

De uitkeringen worden aan de rechthebbenden uitbetaald zonder aftrek van enige kosten van administratie of van overmaking.

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2003]

TITEL III. Diverse bepalingen [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2003]