Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk, 's-Gravenhage, 11-08-1954[Regeling vervallen per 01-06-2007.]

Geldend van 01-06-2007 t/m heden

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk

Authentiek : NL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL I. Begripsbepalingen en werkingssfeer [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL II. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 6 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 10 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL III. Bijzondere bepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

EERSTE HOOFDSTUK. Ziekengeld-, moederschaps- en werkloosheidsuitkeringen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 12 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 13 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 14 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 15 [Vervallen per 01-06-2007]

TWEEDE HOOFDSTUK. Invaliditeitsrenten [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 17 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-06-2007]

DERDE HOOFDSTUK. Ouderdomsrente [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 19 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 20 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 21 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 23 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 24 [Vervallen per 01-06-2007]

HOOFDSTUK VIERDE . Weduwen- en wezenrenten [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 25 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 26 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 27 [Vervallen per 01-06-2007]

VIJFDE HOOFDSTUK. Bedrijfsongevallen en beroepsziekten [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 28 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 29 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 30 [Vervallen per 01-06-2007]

ZESDE HOOFDSTUK. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 31 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 32 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 33 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 34 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 35 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 36 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 37 [Vervallen per 01-06-2007]

TITEL IV. Diverse bepalingen [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 39 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 40 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 41 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 42 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 43 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 44 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 45 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 46 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 47 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 48 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 49 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 50 [Vervallen per 01-06-2007]

Protocol betreffende verstrekkingen in natura [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 6 [Vervallen per 01-06-2007]