Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, 's-Gravenhage, 03-02-1958[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

Authentiek : NL

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie [Vervallen per 01-01-2012]

Deel 1. BEGINSELEN [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2012]

Deel 2. INSTELLINGEN [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 1. Van het Comité van Ministers [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 2. Van de Raadgevende Interparlementaire Raad [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 3. Van de Raad van de Economische Unie [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 4. Van de Commissies en de Bijzondere Commissies [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 5. Van het Secretariaat-Generaal [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 6. Van de Gemeenschappelijke Diensten [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 7. Van het College van Scheidsrechters [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 8. Van de Economische en Sociale Raad van Advies [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2012]

Deel 3. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE ASPECTEN VAN DE ECONOMISCHE UNIE [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 1. Van de nationale behandeling, de bewegingsvrijheid en de uitoefening van economische en beroepswerkzaamheden [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 2. Van de coördinatie van het beleid [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 3. Van de economische en financiële betrekkingen met het buitenland [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 4. Van de douane- en belastingaangelegenheden [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 5. Van het vrije verkeer van vervoerdiensten [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 6. Van de statistiek [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2012]

Deel 4. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2012]

OVERGANGSOVEREENKOMST [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 1. Van de nationale behandeling, de bewegingsvrijheid en de uitoefening van economische en beroepswerkzaamheden [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 2. Van het handelsverkeer tussen de grondgebieden van de Hoge Verdragsluitende Partijen [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 3. Van de landbouw [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 4. Van de economische en financiële betrekkingen met het buitenland [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 5. Van het betalingsverkeer [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 6. Van de douane- en belastingaangelegenheden [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 7. Van het vervoerswezen [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2012]

Lijst A [Vervallen per 01-01-2012]

Lijst C [Vervallen per 01-01-2012]

UITVOERINGSPROTOCOL [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2012]

PROTOCOL VAN ONDERTEKENING [Vervallen per 01-01-2012]