Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei [...] en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, Belgrado, 16-05-1977[Regeling vervallen per 01-04-2007.]

Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Authentiek : FR

Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Beograd, le 11 mai 1977 [Vervallen per 01-04-2007]

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Vervallen per 01-04-2007]

Article 1 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 2 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 3 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 4 [Vervallen per 01-04-2007]

TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES [Vervallen per 01-04-2007]

CHAPITRE 1. Prestations de maladie et de maternité [Vervallen per 01-04-2007]

Article 5 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 6 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 7 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 8 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 9 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 10 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 11 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 12 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 13 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 14 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 15 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 16 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 17 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 18 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 19 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 20 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 21 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 22 [Vervallen per 01-04-2007]

CHAPITRE 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions) [Vervallen per 01-04-2007]

Introduction et instruction des demandes [Vervallen per 01-04-2007]

Article 23 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 24 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 25 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 26 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 27 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 28 [Vervallen per 01-04-2007]

Paiement des prestations [Vervallen per 01-04-2007]

Article 29 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 30 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 31 [Vervallen per 01-04-2007]

CHAPITRE 3. Chômage et allocations familiales [Vervallen per 01-04-2007]

Article 32 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 33 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 34 [Vervallen per 01-04-2007]

TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES [Vervallen per 01-04-2007]

Article 35 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 36 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 37 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 38 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 39 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 40 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 41 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 42 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 43 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 44 [Vervallen per 01-04-2007]

Article 45 [Vervallen per 01-04-2007]

Vertaling : NL

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië [Vervallen per 01-04-2007]

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2007]

TITEL II. BIJZONDERE BEPALINGEN [Vervallen per 01-04-2007]

HOOFDSTUK 1. Prestaties bij ziekte en moederschap [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 10 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 12 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 13 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 14 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 15 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 17 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 19 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 20 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 21 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 01-04-2007]

HOOFDSTUK 2. Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen) [Vervallen per 01-04-2007]

Indiening en behandeling van aanvragen [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 23 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 24 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 25 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 26 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 27 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 28 [Vervallen per 01-04-2007]

Betaalbaarstelling van de uitkeringen [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 29 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 30 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 31 [Vervallen per 01-04-2007]

HOOFDSTUK 3. Werkloosheid en kinderbijslagen [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 32 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 33 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 34 [Vervallen per 01-04-2007]

TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 35 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 36 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 37 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 39 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 40 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 41 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 42 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 43 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 44 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 45 [Vervallen per 01-04-2007]