Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming [...] gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen, 's-Gravenhage, 12-11-1951[Regeling vervallen per 09-11-2011.]

Geldend van 09-11-2011 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen

Authentiek : NL

VERDRAG tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 9 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 10A [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 09-11-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 09-11-2011]

BIJLAGE I. (Zwitserse belastingwetgeving) [Vervallen per 09-11-2011]

BIJLAGE II. (Nederlandse belastingwetgeving) [Vervallen per 09-11-2011]

SLOTPROTOCOL [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 1 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 2 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 2 tot 8 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikelen 2 en 9 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 3 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 4 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 5 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 8 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 9 [Vervallen per 09-11-2011]

Ad Artikel 11 [Vervallen per 09-11-2011]

AANVULLEND PROTOCOL [Vervallen per 09-11-2011]

behorende bij het Verdrag, ondertekend de 12de November 1951 te 's-Gravenhage, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen.