Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland [...] het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied, 's-Gravenhage, 16-06-1959[Regeling vervallen per 01-12-2015.]

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 3 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 4 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 5 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 7 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 8 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 9 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 10 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 11 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 12 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 13 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 14 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 15 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 16 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 17 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 18 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 19 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 20 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 21 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 22 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 22a [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 23 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 24 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 25 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 26 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 27 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 28 [Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 29 [Vervallen per 01-12-2015]

Aanvullend Protocol over de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied ten aanzien van heffingen voor eenmaal van het vermogen [Vervallen per 01-12-2015]

Slotprotocol [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 1 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 2 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 4 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 5 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 5, 7 en 13 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 7 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 10 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 11 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 13 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 15 [Vervallen per 01-12-2015]

Ad artikel 23 [Vervallen per 01-12-2015]

Nr. I [Vervallen per 01-12-2015]

Nr. II [Vervallen per 01-12-2015]

Bijlage bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied [Vervallen per 01-12-2015]