Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol inzake niet-waarneembare deeltjes (Protocol I), Genève, 10-10-1980

Geldend van 18-12-1987 t/m heden

Protocol inzake niet-waarneembare deeltjes (Protocol I)

Authentiek : EN

Protocol on non-detectable fragments (Protocol I)

It is prohibited to use any weapon the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays.

Vertaling : NL

Protocol inzake niet-waarneembare deeltjes (Protocol I)

Het is verboden enig wapen te gebruiken waarvan de voornaamste uitwerking is, dat het letsel toebrengt door middel van deeltjes die niet met röntgenstralen in het menselijk lichaam kunnen worden ontdekt.