Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein [...] Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, Brussel, 22-07-1972[Regeling vervallen per 22-12-2009.]

Geldend van 01-01-1974 t/m 21-12-2009

Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972

Authentiek : NL

Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 [Vervallen per 22-12-2009]

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

het Koninkrijk Noorwegen,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

leden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

de Zwitserse Bondsstaat,

het Vorstendom Liechtenstein,

Overwegende dat het Vorstendom Liechtenstein overeenkomstig het Verdrag van 29 maart 1923 met Zwitserland een douane-unie vormt en dat dit Verdrag niet voor alle bepalingen van de op 22 juli 1972 ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein verleent;

Overwegende dat het Vorstendom Liechtenstein de wens te kennen heeft gegeven dat alle bepalingen van genoemde overeenkomst voor Liechtenstein zullen gelden,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 22-12-2009]

De op 22 juli 1972 ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat geldt eveneens voor het Vorstendom Liechtenstein.

Artikel 2 [Vervallen per 22-12-2009]

Ter uitvoering van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst, en zonder het karakter van bilaterale overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap en Zwitserland daarvan te wijzigen, kan het Vorstendom Liechtenstein zijn belangen naar voren doen brengen door een vertegenwoordiger in het kader van de Zwitserse delegatie in het Gemengd Comité.

Artikel 3 [Vervallen per 22-12-2009]

Deze aanvullende overeenkomst wordt door Zwitserland, het Vorstendom Liechtenstein en de Lid-Staten van de Gemeenschap goedgekeurd volgens hun eigen procedures. Zij treedt tegelijk met de in artikel 1 bedoelde overeenkomst in werking en geldt zolang het Verdrag van 29 maart 1923 van kracht blijft.

GEDAAN te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.