Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Complementair Protocol op de Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor [...] de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 17-07-1980[Regeling vervallen per 22-12-2009.]

Geldend van 01-03-1988 t/m 21-12-2009

Complementair Protocol op de Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Complementair Protocol op de Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap [Vervallen per 22-12-2009]

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

de Helleense Republiek die toetreedt tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

de Zwitserse Bondsstaat en

het Vorstendom Liechtenstein,

Gezien de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op 1 januari 1981,

Gelet op de op 22 juli 1972 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat, hierna de „Overeenkomst” genoemd,

Gelet op het op 17 juli 1980 te Brussel ondertekende Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap, hierna „Aanvullend Protocol” genoemd,

Overwegende dat het Vorstendom Liechtenstein ingevolge het Verdrag van 29 maart 1923 een douane-unie met Zwitserland vormt; dat dit Verdrag voor het Vorstendom Liechstenstein niet voor alle bepalingen van de Overeenkomst geldt;

Overwegende dat daarom tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein op 22 juli 1972 een Aanvullende Overeenkomst betreffende geldigheid van de Overeenkomst voor het Vorstendom is gesloten,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Vervallen per 22-12-2009]

De Helleense Republiek treedt toe tot de Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de op 22 juli 1972 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Zwitserse Bondsstaat.

Artikel 2 [Vervallen per 22-12-2009]

Dit Complementair Protocol wordt door het Vorstendom Liechtenstein, Zwitserland en de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt op hetzelfde tijdstip in werking als het Aanvullend Protocol en geldt zolang het Verdrag van 29 maart 1923 van kracht blijft.

GEDAAN te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderdtachtig.