Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag betreffende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (aanvullende bepalingen), Genève, 30-10-1970[Regeling vervallen per 20-08-2013.]

Geldend van 20-08-2013 t/m heden

Verdrag betreffende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (aanvullende bepalingen)

Authentiek : EN

Convention concerning crew accommodation on board ship (supplementary provisions) [Vervallen per 20-08-2013]

PART I. GENERAL PROVISIONS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 1 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 2 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 3 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 4 [Vervallen per 20-08-2013]

PART II. CREW ACCOMMODATION REQUIREMENTS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 5 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 6 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 7 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 8 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 9 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 10 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 11 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 12 [Vervallen per 20-08-2013]

PART III. APPLICATION OF THE CONVENTION TO EXISTING SHIPS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 13 [Vervallen per 20-08-2013]

PART IV. FINAL PROVISIONS [Vervallen per 20-08-2013]

Article 14 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 15 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 16 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 17 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 18 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 19 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 20 [Vervallen per 20-08-2013]

Article 21 [Vervallen per 20-08-2013]

Vertaling : NL

Verdrag betreffende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (aanvullende bepalingen) [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL II. VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VERBLIJVEN VAN DE BEMANNING [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 9 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL III. TOEPASSING VAN HET VERDRAG OP BESTAANDE SCHEPEN [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 20-08-2013]

DEEL IV. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 20-08-2013]