Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake postale financiële diensten, Boekarest, 05-10-2004[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Verdrag inzake postale financiële diensten

Authentiek : FR

Arrangement concernant les services de paiement de la poste [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES [Vervallen per 01-01-2010]

Article premier. Objet de l’Arrangement et produits visés [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE II. MANDAT DE POSTE [Vervallen per 01-01-2010]

Article 2. Définition du produit [Vervallen per 01-01-2010]

Article 3. Dépôt des ordres [Vervallen per 01-01-2010]

Article 4. Taxes [Vervallen per 01-01-2010]

Article 5. Obligations de l’administration postale d’émission [Vervallen per 01-01-2010]

Article 6. Transmission des ordres [Vervallen per 01-01-2010]

Article 7. Traitement dans le pays de destination [Vervallen per 01-01-2010]

Article 8. Rémunération de l’administration postale payeuse [Vervallen per 01-01-2010]

Article 9. Obligations de l’administration postale payeuse [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE III. VIREMENT POSTAL [Vervallen per 01-01-2010]

Article 10. Définition du produit [Vervallen per 01-01-2010]

Article 11. Dépôt des ordres [Vervallen per 01-01-2010]

Article 12. Taxes [Vervallen per 01-01-2010]

Article 13. Obligations de l’administration postale d’émission [Vervallen per 01-01-2010]

Article 14. Transmission des ordres [Vervallen per 01-01-2010]

Article 15. Traitement dans le pays de destination [Vervallen per 01-01-2010]

Article 16. Rémunération de l’administration postale payeuse [Vervallen per 01-01-2010]

Article 17. Obligations de l’administration postale payeuse [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE IV. COMPTES DE LIAISON, COMPTES MENSUELS, RÉCLAMATIONS, RESPONSABILITÉ [Vervallen per 01-01-2010]

Article 18. Relations financières entre les administrations postales participantes [Vervallen per 01-01-2010]

Article 19. Réclamations [Vervallen per 01-01-2010]

Article 20. Responsabilité [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE V. RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES [Vervallen per 01-01-2010]

Article 21. Règles générales [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES [Vervallen per 01-01-2010]

Article 22. Demande d’ouverture d’un compte courant postal à l’étranger [Vervallen per 01-01-2010]

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES [Vervallen per 01-01-2010]

Article 23. Dispositions finales [Vervallen per 01-01-2010]

Vertaling : NL

Verdrag inzake postale financiële diensten [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1. Voorwerp van het Verdrag en beoogde producten [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK II. POSTWISSEL [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2. Omschrijving van het product [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3. Indiening van betaalopdrachten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4. Heffingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5. Verplichtingen van de postdienst van uitgifte [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6. Verzending van betaalopdrachten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7. Behandeling in het land van bestemming [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8. Vergoeding van de postdienst van uitbetaling [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9. Verplichtingen van de postdienst van uitbetaling [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK III. POSTOVERSCHRIJVING [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10. Omschrijving van het product [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11. Indiening van betaalopdrachten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12. Porten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13. Verplichtingen van de postdienst van uitgifte [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 14. Verzending van betaalopdrachten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15. Behandeling in het land van bestemming [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16. Vergoeding van de postdienst van uitbetaling [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17. Verplichtingen van de postdienst van uitbetaling [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK IV. CLEARANCE-REKENINGEN, MAANDREKENINGEN, KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 18. Financiële betrekkingen tussen de deelnemende postdiensten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 19. Klachten [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 20. Aansprakelijkheid [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK V. ELEKTRONISCHE NETWERKEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 21. Algemene regels [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK VI. DIVERSE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 22. Verzoek om opening van een girorekening in het buitenland [Vervallen per 01-01-2010]

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 23. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2010]