Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek [...] voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking, Koulouba, 16-06-2010[Regeling vervallen per 16-06-2012.]

Geldend van 16-06-2012 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali betreffende de status van militair en civiel personeel van de Nederlandse en Malinese Ministeries van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking

Authentiek : FR

Nr. I [Vervallen per 16-06-2012]

Article I. Définitions [Vervallen per 16-06-2012]

Article II. Critères d’entrée et de sortie [Vervallen per 16-06-2012]

Article III. Discipline et juridiction [Vervallen per 16-06-2012]

Article IV. Importation et exportation [Vervallen per 16-06-2012]

Article V. Armes et uniformes [Vervallen per 16-06-2012]

Article VI. Permis de conduire [Vervallen per 16-06-2012]

Article VII. Demande d’indemnités [Vervallen per 16-06-2012]

Article VIII. Assistance médicale et dentaire [Vervallen per 16-06-2012]

Article IX. Décès [Vervallen per 16-06-2012]

Article X. Règlement des litiges [Vervallen per 16-06-2012]

Article XI. Application pour les Pays-Bas [Vervallen per 16-06-2012]

Article XII. Entrée en vigueur et résiliation [Vervallen per 16-06-2012]

Nr. II [Vervallen per 16-06-2012]