Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol betreffende de rechtsbescherming van de personen in dienst van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen, Brussel, 11-05-1974[Regeling vervallen per 01-06-2014.]

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Protocol betreffende de rechtsbescherming van de personen in dienst van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen

Authentiek : NL

Protocol betreffende de rechtsbescherming van de personen in dienst van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-06-2014]

Rechtsbescherming [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 5 [Vervallen per 01-06-2014]

Slotbepalingen [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 7 [Vervallen per 01-06-2014]