Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid, 's-Gravenhage, 21-01-1969[Regeling vervallen per 28-10-2010.]

Geldend van 28-10-2010 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 28-10-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 28-10-2010]

Bijlage „Aangezochte organen” in de zin van artikel 2, onder c [Vervallen per 28-10-2010]