Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag inzake postale financiële diensten, Genève, 12-08-2008[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verdrag inzake postale financiële diensten

Authentiek : FR

Arrangement concernant les services postaux de paiement [Vervallen per 01-01-2014]

PARTIE I. PRINCIPES COMMUNS APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT [Vervallen per 01-01-2014]

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Vervallen per 01-01-2014]

Article premier. Portée de l’Arrangement [Vervallen per 01-01-2014]

Article 2. Définitions [Vervallen per 01-01-2014]

Article 3. Désignation de l’opérateur [Vervallen per 01-01-2014]

Article 4. Attributions des Pays-membres [Vervallen per 01-01-2014]

Article 5. Attributions opérationnelles [Vervallen per 01-01-2014]

Article 6. Appartenance des fonds des services postaux de paiement [Vervallen per 01-01-2014]

Article 7. Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière [Vervallen per 01-01-2014]

Article 8. Confidentialité [Vervallen per 01-01-2014]

Article 9. Neutralité technologique [Vervallen per 01-01-2014]

CHAPITRE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET QUALITÉ DE SERVICE [Vervallen per 01-01-2014]

Article 10. Principes généraux [Vervallen per 01-01-2014]

Article 11. Qualité de service [Vervallen per 01-01-2014]

CHAPITRE III. PRINCIPES LIÉS AUX ÉCHANGES DE DONNÉES INFORMATISÉS [Vervallen per 01-01-2014]

Article 12. Interopérabilité [Vervallen per 01-01-2014]

Article 13. Sécurisation des échanges électroniques [Vervallen per 01-01-2014]

Article 14. Suivi et localisation [Vervallen per 01-01-2014]

PARTIE II. RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT [Vervallen per 01-01-2014]

CHAPITRE I. TRAITEMENT DES ORDRES POSTAUX DE PAIEMENT [Vervallen per 01-01-2014]

Article 15. Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement [Vervallen per 01-01-2014]

Article 16. Vérification et mise à disposition des fonds [Vervallen per 01-01-2014]

Article 17. Montant maximal [Vervallen per 01-01-2014]

Article 18. Remboursement [Vervallen per 01-01-2014]

CHAPITRE II. RÉCLAMATIONS ET RESPONSABILITÉ [Vervallen per 01-01-2014]

Article 19. Réclamations [Vervallen per 01-01-2014]

Article 20. Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs [Vervallen per 01-01-2014]

Article 21. Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux [Vervallen per 01-01-2014]

Article 22. Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés [Vervallen per 01-01-2014]

Article 23. Réserves concernant la responsabilité [Vervallen per 01-01-2014]

CHAPITRE III. RELATIONS FINANCIÈRES [Vervallen per 01-01-2014]

Article 24. Règles comptables et financières [Vervallen per 01-01-2014]

Article 25. Règlement et compensation [Vervallen per 01-01-2014]

PARTIE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES [Vervallen per 01-01-2014]

Article 26. Réserves présentées lors du Congrès [Vervallen per 01-01-2014]

Article 27. Dispositions finales [Vervallen per 01-01-2014]

Article 28. Mise à exécution et durée de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement [Vervallen per 01-01-2014]

Déclarations faites lors de la signature des Actes [Vervallen per 01-01-2014]

I. Au nom de la République arabe syrienne: [Vervallen per 01-01-2014]

II. Au nom de la République argentine [Vervallen per 01-01-2014]

III. Au nom de la République socialiste du Viet Nam [Vervallen per 01-01-2014]

IV. Au nom de la République d’Indonésie [Vervallen per 01-01-2014]

V. Au nom de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, de la Belgique, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, du Royaume de Danemark, de l’Espagne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de la République de Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, de la Suède et de la République tchèque: [Vervallen per 01-01-2014]

VI. Au nom de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège [Vervallen per 01-01-2014]

VII. Au nom du Royaume de Thaïlande [Vervallen per 01-01-2014]

VIII. Au nom de la République de Géorgie [Vervallen per 01-01-2014]

IX. Au nom de la République bolivarienne du Venezuela [Vervallen per 01-01-2014]

X. Au nom du Royaume du Lesotho [Vervallen per 01-01-2014]

XI. Au nom de la Nouvelle-Zélande [Vervallen per 01-01-2014]

XII. Au nom du Canada [Vervallen per 01-01-2014]

XIII. Au nom du Togo [Vervallen per 01-01-2014]

XIV. Au nom d’un groupe de pays [Vervallen per 01-01-2014]

XV. Au nom de la République de Turquie [Vervallen per 01-01-2014]

XVI. Au nom d’Israël [Vervallen per 01-01-2014]

XVII. Au nom de la République d’Azerbaïdjan [Vervallen per 01-01-2014]

XVIII. Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord [Vervallen per 01-01-2014]

XIX. Au nom de la République de Chypre [Vervallen per 01-01-2014]

Vertaling : NL

Verdrag inzake postale financiële diensten [Vervallen per 01-01-2014]

DEEL I. OP DE POSTALE FINANCIËLE DIENSTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Reikwijdte van het Verdrag [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3. Aanwijzing van de aanbieder [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 4. Bevoegdheden van de lidstaten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5. Operationele bevoegdheden [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6. Eigendom van de gelden van de postale financiële diensten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7. Bestrijding van het witwassen van geld, van de financiering van terrorisme en van financiële criminaliteit [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8. Vertrouwelijkheid [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9. Technologische neutraliteit [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK II. ALGEMENE BEGINSELEN EN KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10. Algemene beginselen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11. Kwaliteit van de dienstverlening [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK III. BEGINSELEN MET BETREKKING TOT DE GEAUTOMATISEERDE UITWISSELING VAN GEGEVENS [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12. Interoperabiliteit [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 13. Beveiliging van de elektronische uitwisselingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 14. Tracking en tracing [Vervallen per 01-01-2014]

DEEL II. OP DE POSTALE FINANCIËLE DIENSTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK I. VERWERKING VAN POSTALE BETAALOPDRACHTEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15. Indiening, invoer en verzending van postale betaalopdrachten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16. Verificatie en terbeschikkingstelling van de gelden [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 17. Maximumbedrag [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 18. Terugbetaling [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK II. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19. Klachten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 20. Aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders ten aanzien van de gebruikers [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 21. Onderlinge verplichtingen en aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 22. Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 23. Voorbehouden inzake aansprakelijkheid [Vervallen per 01-01-2014]

HOOFDSTUK III. FINANCIËLE BETREKKINGEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 24. Boekhoudkundige en financiële regels [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 25. Vereffening en clearing [Vervallen per 01-01-2014]

DEEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 26. Tijdens het Congres gemaakte voorbehouden [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 27. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 28. Inwerkingtreding en duur van het Verdrag inzake postale financiële diensten [Vervallen per 01-01-2014]

Verklaringen afgelegd tijdens de ondertekening van de Akten [Vervallen per 01-01-2014]

I. Namens de Arabische Republiek Syrië [Vervallen per 01-01-2014]

II. Namens de Republiek Argentinië [Vervallen per 01-01-2014]

III. Namens de Socialistische Republiek Vietnam [Vervallen per 01-01-2014]

IV. Namens de Republiek Indonesië [Vervallen per 01-01-2014]

V. Namens België, de Republiek Bulgarije, de Republiek Cyprus, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Republiek Finland, de Franse Republiek, Griekenland, de Republiek Hongarije, Ierland, Italië, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, de Republiek Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, de Slovaakse Republiek, de Republiek Slovenië, Spanje, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Kanaaleilanden en het eiland Man en Zweden [Vervallen per 01-01-2014]

VI. Namens de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en Noorwegen [Vervallen per 01-01-2014]

VII. Namens het Koninkrijk Thailand [Vervallen per 01-01-2014]

VIII. Namens de Republiek Georgië [Vervallen per 01-01-2014]

IX. Namens de Bolivariaanse Republiek Venezuela [Vervallen per 01-01-2014]

X. Namens het Koninkrijk Lesotho [Vervallen per 01-01-2014]

XI. Namens Nieuw-Zeeland [Vervallen per 01-01-2014]

XII. Namens Canada [Vervallen per 01-01-2014]

XIII. Namens Togo [Vervallen per 01-01-2014]

XIV. Namens een groep landen [Vervallen per 01-01-2014]

XV. Namens de Republiek Turkije [Vervallen per 01-01-2014]

XVI. Namens Israël [Vervallen per 01-01-2014]

XVII. Namens de Republiek Azerbeidzjan [Vervallen per 01-01-2014]

XVIII. Namens het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [Vervallen per 01-01-2014]

XIX. Namens de Republiek Cyprus [Vervallen per 01-01-2014]