Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, 's-Gravenhage, 07-11-1980[Regeling vervallen per 06-04-2011.]

Geldend van 06-04-2011 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 1. Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 4. Woonplaats [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 5. Vaste inrichting [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 8. Zeevaart en luchtvaart [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 10. Dividenden [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 11. Interest [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 12. Royalty's [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 13. Vermogenswinsten [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 14. Zelfstandige arbeid [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 16. Bestuurders- en commissarissenbeloningen [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 19. Overheidsfuncties [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 20. Studenten [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 21. Overige inkomsten [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 22. Vermijding van dubbele belasting [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 22A. Regels van toepassing op bepaalde werkzaamheden buitengaats [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 23. Non-discriminatie [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 24. Regeling voor onderling overleg [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 25. Uitwisseling van inlichtingen [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 26. Diplomatieke en consulaire ambtenaren [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 27. Diverse bepalingen [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 28. Uitbreiding tot andere gebieden [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 29. Inwerkingtreding [Vervallen per 06-04-2011]

Artikel 30. Beëindiging [Vervallen per 06-04-2011]