Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende [...] voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi, Bujumbura, 17-08-2009[Regeling vervallen per 17-08-2016.]

Geldend van 17-08-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi

Authentiek : FR

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Burundi concernant le statut du personnel civil et militaire des Ministères de la Défense néerlandais et burundais, présent sur leurs territoires respectifs, dans le cadre du Partenariat pour le développement du secteur de la sécurité au Burundi [Vervallen per 17-08-2016]

Article 1. Définitions [Vervallen per 17-08-2016]

Article 2. Critères d’entrée et de sortie [Vervallen per 17-08-2016]

Article 3. Discipline et juridiction [Vervallen per 17-08-2016]

Article 4. Importation et exportation [Vervallen per 17-08-2016]

Article 5. Armes et uniformes [Vervallen per 17-08-2016]

Article 6. Permis de conduire [Vervallen per 17-08-2016]

Article 7. Demande d’indemnités [Vervallen per 17-08-2016]

Article 8. Assistance médicale et dentaire [Vervallen per 17-08-2016]

Article 9. Règlement des litiges [Vervallen per 17-08-2016]

Article 10. Application pour les Pays-Bas [Vervallen per 17-08-2016]

Article 11. Entrée en vigueur et résiliation [Vervallen per 17-08-2016]