Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap [...] en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, Brussel, 31-03-2009

Geldend van 27-10-2009 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds

Het Koninkrijk België,

De Republiek Bulgarije,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

Ierland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse Republiek,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

De Republiek Hongarije,

Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

Roemenië,

De Republiek Slovenië,

De Slowaakse Republiek,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

De Europese Gemeenschap, hierna „de Gemeenschap” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, enerzijds, en

De Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds,

Gelet op de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie en daardoor tot de Gemeenschap op 1 januari 2007,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië zijn partij bij de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschapen en haar lidstaten enerzijds en de regering van de Volksrepubliek China anderzijds , die is getekend te Brussel op 6 december 2002 en in werking getreden op 1 maart 2008 (hierna genoemd „de Overeenkomst”).

Artikel 2

De aan het protocol gehechte teksten van de Overeenkomst in de Bulgaarse en Roemeense taal worden authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies die overeenkomstig artikel 14 van deze Overeenkomst zijn opgesteld.

Artikel 3

De overeenkomstsluitende partijen brengen elkaar op de hoogte van de interne juridische procedures voor de inwerkingtreding van dit protocol. Het treedt in werking op de dag waarop de laatste geschreven kennisgeving wordt ontvangen.

Artikel 4

Dit protocol is te Brussel op de eenendertigste maart tweeduizend negen opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, Tsjechische, Deense, Nederlandse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Zweedse en Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek