Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, Luxemburg, 29-10-2001[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [Vervallen per 01-07-2013]

AFDELING I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN 1 EN PROTOCOLLEN DAARBIJ [Vervallen per 01-07-2013]

AFDELING II. LANDBOUWPRODUCTEN [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Landbouwproducten in strikte zin [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3. Visserijproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4. Verwerkte landbouwproducten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5. Wijnovereenkomst [Vervallen per 01-07-2013]

AFDELING III. OORSPRONGSREGELS [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2013]

OVERGANGSBEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

AFDELING IV [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7. WTO [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8. Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 9. Goederen in doorvoer [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 10. Tariefcontingenten in 2007 [Vervallen per 01-07-2013]

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 01-07-2013]

AFDELING V [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2013]

  • ^ [1]

    [Red: De gewijzigde Bijlagen bij de Overeenkomst en bij Protocol IV zijn niet afgedrukt: deze liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]