Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd [...] Marine, in het kader van drugsbestrijdingsoperaties, Londen, 01-04-2008[Regeling vervallen per 10-04-2008.]

Geldend van 10-04-2008 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk betreffende de status van militair en burgerpersoneel van de Britse strijdkrachten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor het uitvoeren van luchtverkenningstaken met toestellen van de Royal Air Force ter ondersteuning van en in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Marine, in het kader van drugsbestrijdingsoperaties

Authentiek : EN

Nr. I [Vervallen per 10-04-2008]

Article I. Temporary stationing of UK Armed Forces [Vervallen per 10-04-2008]

Article II. Aircraft and aircraft overflight clearance procedures [Vervallen per 10-04-2008]

Article III. Use of facilities [Vervallen per 10-04-2008]

Article IV. Security of personnel and information [Vervallen per 10-04-2008]

Article V. Applicability of NATO SOFA [Vervallen per 10-04-2008]

Article VI. Settlement of disputes [Vervallen per 10-04-2008]

Article VII. Territorial applicability [Vervallen per 10-04-2008]

Article VIII. Interpretation [Vervallen per 10-04-2008]

Article IX. Duration [Vervallen per 10-04-2008]

Nr. II [Vervallen per 10-04-2008]